Talraden 1-9 – Mattespel ”Stegen”

Talraden 0-10 StegenMaterial: Tärning 1-9, spelplan, overhead-penna

Syftet med övningen är att barnet

  • ska bli säker på talraden 1-9

Regler: Två eller flera spelare. Här gäller det att fylla stegen med talen 1-9, nerifrån och upp så att talraden stämmer. Alla tal måste inte finnas med men de måste stå i rätt ordning. Ett tal får skrivas mer än en gång. Slå tärningen. Skriv det tal tärningen visar på något trappsteg. Om det inte finns någon ledig plats för talet står du över. Vinnare är den som först fyllt sin talstege.

Antalsuppfattning – Lilla trappan med multilinkklossar

Material: 25 multilinkklossar 2*2 cm (Sica), rutat A4-papper

Syftet med uppgiften är att:

  • barnets antalsuppfattning ska utvecklas
  • barnet ska förstå begreppen tal och antal

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas.

Övning: Be barnet att bygga en trappa som går upp och därefter ner igen. Högsta och Lilla trappan multilinkmittersta stapeln ska vara fem klossar hög. Använd med fördel Montessorifärgerna för olika antal (så långt det går) även på klossarna dvs 1-röd, 2-grön, 3-rosa, 4-gul, 5-ljusblå. Är det något barn som kan räkna ut hur många klossar som kommer att behövas?

Rita av trappan på rutat papper och skriv rätt antal under varje stapel.