Talraden – Vägen till hundra!

Material: en liten leksaksbil, talradsremsor 0-5, 6-10, 11-15 osv upp till hundra

Syftet med övningen är att barnet i tidig ålder ska

  • träna på talraden 1-100 (utan att behöva skriva talen själv)
  • hoppa 10-skutt, 5-skutt mm på talraden

Övning: Laminera talradsremsor upp till 100. Berätta för barnet att det ska bygga en väg till bilen från talet 1-100. Idén kommer från ett litet lekfullt barn som älskar bilar.  När remsan 0-5 är utlagd kör bilen fram till talet 5. Där får den stanna tills nästa remsa är utlagd, och så vidare tills bilen kommer i mål vid talet 100. Vägen till 100 1

Nästa remsa 21-25…

Vägen till hundra 1

… nu kan bilen köra vidare!

talradsremsor

Talradsremsorna som PDF och Word-dok!

När remsorna ligger på plats på golvet kan barnet träna på att hoppa 10-skutt, 5-skutt osv. Talen kan då med fördel markeras på något sätt, t ex med knappar eller dylikt.

Annonser

Talraden – Klantig fröken!

Material: Talradsremsor 0-5, 6-10 osv

Syftet med övningen är att barnet

  • ska träna på talraden 1-1000 (utan att behöva kunna skriva siffror)

Övning: Bland remsorna. Låtsas att du snubblar och tappa alla remsor när du kommer in i klassrummet. Be en eller flera elever att sortera remsorna så att noll kommer först och det största talet sist i högen. Enklast är att lägga ut talradsremsorna som en orm i klassrummet.

Fröken är klantig

Vägen till hundra