Talmönster/Talföljder

En talföljd är en följd av tal som oftast följer ett speciellt mönster. Den enklaste talföljden är vanlig ramsräkning (1, 2, 3, 4 osv).

I uppgifterna nedan följer talen ett speciellt givet mönster. Uppgifterna ökar i svårighetsgrad.

Talföljder 1 och 2

Talföljder 1 och 2 nr 2

Talföljder 1 och 2 nr 3

Talföljder 1 och 2 facit 1

Talföljder 1 och 2 facit nr 2

Talföljder 1 och 2 (PDF)

Talföljder 1 och 2 (word)

Så här arbetade vi:

Vi gick igenom några exempel på tavlan. Vi kom fram till att det var bra att göra bågar mellan rutorna som visade vilken förändring som skett från den ena rutan till den andra. Elever som snabbt blev klara med uppgiften gjorde egna exempel som kamraterna fick prova att lösa.

Mönster.jpg

Centralt innehåll

årskurs 1–3

Algebra:

  • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

årskurs 4–6

Algebra:

  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Det är viktigt att eleven tidigt får syn på de generella regler som gäller för räkning med naturliga tal. Dessa regler ska senare generaliseras till nya områden. Det samma gäller för talföljder och geometriska mönster som till en början ska kunna tolkas informellt och senare behandlas formellt.

Kunskapskrav

I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs 3 finns följande:

  • Eleven kan föra och följa resonemang om (…)  mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak tillhör ämnet.

Elev ska således kunna identifiera och beskriva enkla strukturer inom matematiken.

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 finns följande:

  • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.

Läs mer om talmönster på SKOLVERKET.se.

ELEVSPEL kan eleverna träna på talmönster digitalt.

Skärmavbild 2017-06-30 kl. 16.06.57.png

Multiplikation – Samband mellan 3-skutt och 3:ans tabell

Samband skutt och multiplikation 1

I går höll en pratsam elev i åk 1 mig sällskap i klassrummet.

-Du Sofie, sa han plötsligt, vi har ju hoppat skutt på hundraplattan den här veckan.

-Jo, det stämmer, sa jag.

-Är inte skutten samma sak som multiplikationstabellerna och varför säger vi i så fall inte att vi håller på med dem istället för då tycker jag att det låter som om jag är bättre på matematik!

Detta ledde oss in på sambandet mellan ”skutten” och tabellerna. Jag försökte tydliggöra sambandet med hjälp at bilderna nedan som jag tillverkat själv. Vi lade även ut de färgade pärlstavarna (stav med tre pärlor) vid varje uppgift och tränade på att säga ”En gång tar vi tre, två gånger tar vi tre, tre gånger tar vi tre osv”.

Anmärkning: Talet ovanför Skutts huvud talar om hur många skutt han hoppat. Inom montessoripedagogiken färgkodas de olika räknesätten, addition – rött, subtraktion – grönt, multiplikation – gult och division – blått. ”Skutten” räknas till upprepad addition därav den röda ramen.

Samband skutt och multiplikation

Samband skutt och multiplikation 4