Talraden – Klantig fröken!

Material: Talradsremsor 0-5, 6-10 osv

Syftet med övningen är att barnet

  • ska träna på talraden 1-1000 (utan att behöva kunna skriva siffror)

Övning: Bland remsorna. Låtsas att du snubblar och tappa alla remsor när du kommer in i klassrummet. Be en eller flera elever att sortera remsorna så att noll kommer först och det största talet sist i högen. Enklast är att lägga ut talradsremsorna som en orm i klassrummet.

Fröken är klantig

Vägen till hundra

Positionssystemet – Hundra- och tusenrulle

Material: Positionsbok, multibasmaterialet, pappersremsor av cm-rutat papper, trästav ca 10 mm tjock och 12 cm lång, klister, grön, blå och röd penna

Syftet med övningen är att barnet

  • ska träna på att skriva talraden från 1-100 samt 1-1000
  • ska bli säker på positionssystemet

Förmågan att använda matematikens uttrycksformer utvecklas.

Övning: HundrarulleBerätta för barnet att de ska få göra en egen hundrarulle med talen från 1-100. Börja med att bygga talet ett i positionsboken. Skriv därefter siffran 1 i kolumnen längst till höger (entalskolumnen) med en grön penna (alla ental skrivs med grön penna). Fortsätt bygga och skriva talen 1-9. Bygg talet 10 och skriv en blå etta i tiotalskolumnen (alla tiotal skrivs med blå penna) och en grön nolla i entalskolumnen osv. När barnet ska skriva talet 101 använder det en röd penna till ettan i hundratalet, en blå penna till nollan och en grön penna till entals-ettan.

Ental – grön penna, Tiotal – blå penna, Hundratal – grön penna, Tusental – grön penna

När remsan tar slut klistras en ny fast på baksidan av den gamla. Remsorna snurras upp på blomsterpinnen efter hand och hålls ihop av ett gummiband.

TusenrullenNär barnen är helt säkra på positionssystemet behöver de bara bygga några tal då och då. Om barnet tycker att det är krångligt att hålla på att byta färg på pennan är ett alternativ att dra lodräta streck med de färgade pennorna (se bild) och därefter skriva med en vanlig blyertspenna.