Talraden – Vägen till hundra!

Material: en liten leksaksbil, talradsremsor 0-5, 6-10, 11-15 osv upp till hundra

Syftet med övningen är att barnet i tidig ålder ska

  • träna på talraden 1-100 (utan att behöva skriva talen själv)
  • hoppa 10-skutt, 5-skutt mm på talraden

Övning: Laminera talradsremsor upp till 100. Berätta för barnet att det ska bygga en väg till bilen från talet 1-100. Idén kommer från ett litet lekfullt barn som älskar bilar.  När remsan 0-5 är utlagd kör bilen fram till talet 5. Där får den stanna tills nästa remsa är utlagd, och så vidare tills bilen kommer i mål vid talet 100. Vägen till 100 1

Nästa remsa 21-25…

Vägen till hundra 1

… nu kan bilen köra vidare!

talradsremsor

Talradsremsorna som PDF och Word-dok!

När remsorna ligger på plats på golvet kan barnet träna på att hoppa 10-skutt, 5-skutt osv. Talen kan då med fördel markeras på något sätt, t ex med knappar eller dylikt.

Talraden 1-100 – Hundrabrädet ”pussel”

Syftet med övningen är att barnet ska bli säker på talraden 1-100.

???????????????????????????????

Klistra fast hundrarutan på färgat papper så att du kan skilja de olika pusslen åt och så att bitarna blir styva.

???????????????????????????????

Klipp ut pusselbitar i olika former.

???????????????????????????????

Lägg först pusslet själv och låt därefter en kamrat lägga pusslet.

Här hittar du stencilerna som word-dok och PDF-fil.

Hundrabrädet Pussel PDF

Hundrabrädet Pussel word-dok

Förvara bitarna i genomskinliga askar ex Staples transparenta kritaskar.

Positionssystemet – Hundrabrädet uppgiftskort A-E

hundrabrädet

Hundrabrädet A-kort

Material: Hundrabrädet med brickor samt uppgiftskort

Syftet med övningen är att barnet ska bli säker på talraden 1-100.

Övning: Barnet arbetar med uppgiftskorten till hundrabrädet. A-korten handlar om att lägga sekvenser av tal på rätt plats på hundrabrädet. Se nivå 1 och 2 i matrisen. Antingen lägger barnet brickorna hundrabräde eller så skriver de talen på ett tomt laminerat hundrabräde (se nedan).Matris hundrabrädetMatris Upp till hundra NY (Word)

Matris Upp till hundra NY (PDF)

Alla kort lamineras lämpligen för att spara på papper. Jag förvarar dem i en gul aktmapp med sida 1 fastklistrad på mappens utsida så att barnen enkelt kan lägga tillbaka kortet på rätt ställe.

I alla klass brukar det finnas något barn som har svårt för att att hålla reda på korten. Därför är det bra att även göra ett ex där man binder ihop alla kort mha en spiral.

 

Hundrabrädet A-Uppgifter

Hundrabrädet A Uppgiftskort (Word)

Hundrabrädet Uppgiftskort A (PDF)

Hundrabrädet B-kort

Hundrabrädets B-uppgifter handlar om att lägga enstaka brickor på hundrabrädet (eller att skriva talen på en tom hundraplatta). Brickorna bildar alltid ett mönster. Om du har ett barn som inte gillar övningen kan du be dem att göra övningskort till kamraterna, brukar vara en uppskattad övning (speciellt om barnet även får skriva in talen på datorn).

Alla korten lamineras lämpligen. Antingen lägger barnet brickorna på ett ”riktigt” hundrabräde eller så skriver de talen på ett tomt laminerat hundrabräde (se nedan). Jag förvarar korten i en blå aktmapp.

Hundrabrädet B-uppgifter

Kortet ovan är ett ”facit-kort” därav de röda talen på brädet.

Det går även bra att låta eleverna skriva talen på en tom lamineras hundraplatta.

HundrabrädeHundrabräde som kan lamineras (Word)

Hundrabräde som kan lamineras (PDF)

Hundrabrädet B Uppgiftskort NY (Word)

Hundrabrädet B Uppgiftskort NY (PDF)

Hundrabrädets C-kort

Hundrabrädets C-kort handlar om att fylla i ett tals grannar. Talet ovanför det aktuella talet är 10 mindre. Talet under är 10 mer. Talet till höger är 1 mer och talet till vänster 1 mindre.

Hundrabrädet CLaminera korten och låt eleverna skriva med OH-penna. Jag förvarar korten i en grön aktmapp.

Hundrabrädet C Uppgiftskort kryss (PDF)

Hundrabrädet C Uppgiftskort kryss (Word)

Hundrabrädets D-kort

Hundrabrädet D

Hundrabrädet D Uppgiftskort (Word)

Hundrabrädet D Uppgiftskort (PDF)

Jag förvarar korten i en gul aktmapp

Hundrabrädet E-kort

E-kort

(Facit-kort ovan)

Hundrabrädet E Uppgiftskort utan bild

Hundrabrädet E Uppgiftskort utan bild

Jag förvarar korten i en röd aktmapp.

Här kommer skutt-häftet

Skutt på brädet

Vi hoppar skutt på hundrabrädet 2-5 elevstencil

Vi hoppar skutt på hundrabrädet 2-5 elevstencil

Vi hoppar skutt på hundrabrädet 6-9 elevstencil

Vi hoppar skutt på hundrabrädet 6-9 elevstencil

Protokoll – Hundrabrädet

Hundrabrädet protokoll

Eleverna kryssar de kort de gjort. Jag sätter min signatur i respektive ruta.

Protokoll till hundrabrädet (Word)

Protokoll till hundrabrädet (PDF)

 

Positionssystemet – Hundrarutan/Hundrabrädet som app

Syftet med appen är att barnet skaHundrarutan app ikon

  • bli säker på talraden 1-100 (Nivå 1 och 2 i matrisen)
  • bli säker på begreppen udda och jämna tal
  • se mönster i matematiken

Förmågan att använda matematiska uttrycksformer tränas.

Övning: Träna talraden 1-100 på i Pad med Appen

Hundrarutan – Matematik med Montessoripedagogik”. Pris: 28 kr.

Övningarna finns med stöd, dvs talraden står på hundrarutan och barnet ska lägga rätt bricka ovanpå, och utan stöd. Eleven kan även välja att lägga enbart udda eller jämna tal.

Hundrabrädet app

Matris talraden 1-100

Positionssystemet – Hundrakedjan och tusenkedjan

Material: Hundrakedja, gröna pilar 1-9, blå pilar jämna tiotal 10-90, röd 100-pil

Syftet med övningen är att barnet ska bli säker på talraden 100.

Övning 1: Lägg ut hundrakedjan på golvet. Sortera pilarna så att var färg ligger för sig. Placera ut de gröna pilarna på rätt ställe på hundrakedjan, börja med talet 1 , 2, 3 osv. Placera ut de blå pilarna och avsluta med den röda pilen som det står hundra på.Hundrakedjan

Övning 2: Pedagogen pekar på en pärla och barnet namnger talet. Pilarna kan ligga framme, välj själv!

Övning 3: Pedagogen namnger ett tal och barnet får peka på kedjan.

Övning 4: Hoppa 10-skutt från 10-100, 10, 20 , 30 osv.

Övning 5: Hoppa 10-skutt baklänges, 100, 90, 80 osv.

Man arbetar med tusenkedjan på samma sättt. Den förvaras upphängd på bokhyllans gavel mellan övningarna.

Tusenkedjan