Udda och jämna tal upp till 9999

Udda och jämna tal Kasta om siffrorna

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal (word-dok)

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal (PDF)

De yngre barnen behöver oftast siffrorna 6, 7, 8 och 9 på lösa lappar om de ska klara av att lösa uppgiften. Här nedan finns sifferkort att skriva ut!

Siffror till kasta om siffrorna (word-dok)

Den här är eventuellt enklare att börja med.

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal 1 4 6 9 (word-dok)

Siffror till kasta om siffrorna 1 4 6 9 (word-dok)

Här kommer en uppgift som min dotter Julia i klass 1 ville lägga in.

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal Julias uppgift (word-dok)

Udda och jämna tal – Att förstå begreppen

Syftet med övningen är att barnet:

  • ska få en ökad förståelse för tals egenskaper och främst udda och jämna tal
  • ska få en visuell bild av begreppen, kopplad till elevens vardag

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas.

Övning: Uppmana fyra barn att ställa sig i ett promenadled, två och två. Alla barn har någon att hålla hand med, alltså är fyra ett jämnt tal. Uppmana sju elever att ställa sig i ett promenadled, två och två. Ett barn saknar kamrat, alltså är sju ett udda tal.