Multiplikation – Samband mellan 3-skutt och 3:ans tabell

Samband skutt och multiplikation 1

I går höll en pratsam elev i åk 1 mig sällskap i klassrummet.

-Du Sofie, sa han plötsligt, vi har ju hoppat skutt på hundraplattan den här veckan.

-Jo, det stämmer, sa jag.

-Är inte skutten samma sak som multiplikationstabellerna och varför säger vi i så fall inte att vi håller på med dem istället för då tycker jag att det låter som om jag är bättre på matematik!

Detta ledde oss in på sambandet mellan ”skutten” och tabellerna. Jag försökte tydliggöra sambandet med hjälp at bilderna nedan som jag tillverkat själv. Vi lade även ut de färgade pärlstavarna (stav med tre pärlor) vid varje uppgift och tränade på att säga ”En gång tar vi tre, två gånger tar vi tre, tre gånger tar vi tre osv”.

Anmärkning: Talet ovanför Skutts huvud talar om hur många skutt han hoppat. Inom montessoripedagogiken färgkodas de olika räknesätten, addition – rött, subtraktion – grönt, multiplikation – gult och division – blått. ”Skutten” räknas till upprepad addition därav den röda ramen.

Samband skutt och multiplikation

Samband skutt och multiplikation 4