Bilnummerjakt med extrauppgifter

Syftet med barnens matteläxa den här veckan är att de ska

  • bli ännu säkrare på att skriva och säga tal i talområdet 0-999
  • träna på talraden 0-1000
  • träna på siffrornas värden t ex ental, tiotal och hundratal
  • repetera begreppet udda tal
  • visa att de kan skilja på formerna cirkel, triangel och kvadrat

Extraknäckaren är enbart för de barn som känner till metoder för att addera och subtrahera tal i talområdet 0-999. Konkret material får gärna användas!

bilnummerjakt-med-extrauppgifterbilnummerjakt-med-extrauppgifter-sida-2

Bilnummerjakt (word)

Bilnummerjakt (PDF)

Taluppfattning – Kvantitet och symboler 11-19

Material: ”Seguinbräda A” (eller egentillverkad bräda), 9 tiotal, 45 ental (eller ”Lilla Pärltrappan”), talkort 1-9

Syftet med övningen är att barnet

  • ska lära sig namnen på talen 11-19
  • ska förknippa talen med kvantiteterna 11-19

Förmågan att använda matematikens uttrycksformer utvecklas.

Undervisning: Lägg talkorten i en hög till höger om brädet. Lägg den lilla pärltrappan och tiotal till höger om brädet. Visa hur man bildar kvantiteten 11 till höger om den Seguin 11-13första 10:an på brädet genom att lägga ett tiotal och den röda pärlstaven (1 ental). Be barnet att bilda motsvarande tal på brädet genom att lägga talkortet med talet 1 på nollan på talet 10 så att talet 11 bildas. Fortsätt på samma sätt upp till 19. Avsluta övningen med att peka på de olika talen och repetera deras namn.

Anmärkning: Enligt montessorimanualen ska tiotal och ental ligga till vänster om brädet men det är mer naturligt för mig att lägga materialet till höger om brädet.

Här kommer ”seguinbrädan 11-19” (word-dokument) och

seguinbräda 11-19 och 10-90 (PDF).

Positionssystemet – Bygga tal

Material: Genomskinliga askar med tal att bygga, multibasmaterial, filtduk, ”positionsbok” (se bild)

Syftet med övningen är att barnet ska

  • förstå siffrors olika värde i ett tal beroende på var i talet siffran är placerad
  • bli säker på begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental.

Förmågan att använda matematikens uttrycksformer utvecklas.

Övningar: I den här övningen ska barnet bygga tal med hjälp at multibasmaterialet eller dylikt. ”Bygga tal”-korten är placerade i genomskinliga kritaskar. Askarna är numrerade efter kortens ökade svårighetsgrad. Färgkodningen följer Montessoris färger, gröna ental, blå tiotal, röda hundratal och gröna tusental. Det är enklast att göra korten i en tabell i ett ordbehandlingsprogram. Anpassa storleken på korten efter askens mått.

Positionsboken 1Positionsboken 2

Barnets uppgift är att träna på att bygga tal tills de känner sig säkra på detta. ”Positionsmattan” är färgkodad vilket är en fördel så länge barnen känner sig osäkra på positionssystemet. Låt gärna barnet bygga några kort utan ”positionsmattan”.

Positionsmattor att skriva ut (word)!

Positionsmattor att skriva ut (PDF)!

Nu med större text!

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 19.02.47.png

Den nya upplagan med ”Bygga tal – kort” ser ut så här:

Bygga tal

Ask 1 – Talområdet 11-19, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 1

Ask 2 – Jämna tiotal i talområdet 10-90, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 2

Ask 3 – Talområdet 11-99, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 3

Ask 4 – Talområdet 11-99, Svart text

Bygg talet Ask 4

Ask 5 – Talområdet 101-999,  Färgkodade kort(utan ”noll tiotal” dvs ej 609)

Bygg talet Ask 5

Ask 6 – Talområdet 101-999, Färgkodade kort (håll reda på nollan)

Bygg talet Ask 6

Ask 7 – Svart text, talområdet 101-999

Bygg talet Ask 7

Ask 8 – Tal skrivna med text i talområdet 10-19 t ex sjutton, Svart text

Bygg talet Ask 8

Ask 9 – Tal skrivna med text i talområdet 11-99 t ex sjuttio-tre, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 9

Ask 10 – Tal skrivna med text i talområdet 101-999, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 10

Ask 11 – Talområdet 999-9999, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 11

Ask 12 – Talområdet 999-9999, Svart text

Bygg talet Ask 12

Ask 13 – Tal skrivna med text i talområdet 999-9999, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 13

Ask 14 – Tal skrivna med text i talområdet 999-9999, Svart text

Bygg talet Ask 14

Hylla positionssystemet

Allt material förvaras på hyllor som barnen lätt kan nå.

Bygga tal