Beppematik

Skärmavbild 2017-10-07 kl. 12.10.36

Klicka här så kommer du till sidan!

Annonser

NCM – Strävorna

Du har väl inte glömt bort strävorna!

http://ncm.gu.se/stravorna

Strävorna – inspiration och kompetensutveckling
Strävorna är tänkt att användas dels som inspiration och stöd för undervisningen och dels som kompetensutveckling. I rutorna finns olika typer av material, som artiklar från Nämnaren, aktiviteter och Uppslag. Artiklarna ska exemplifiera, ge nya tankar och idéer om undervisningen. I vissa fall är det beskrivningar av lektionsförlopp och i andra kan det vara resonemang kring förmågor och undervisning. Aktiviteterna och Uppslagen består av konkretiserande lektionsinnehåll och är relativt färdiga att använda, men de kan behöva anpassas.

strävorna