Udda och jämna tal upp till 1000

Barnen kan göra uppgiften när de har förstått att de bara behöver titta på entals-siffran för att avgöra om talet är jämnt eller udda.

Be gärna barnen att säga talens namn om du är osäker på om de kan talraden 0-1000. Om eleverna tycker att det är svårt att säga talens namn kan man hålla över hundratalen och bara låta dem säga tiotalen och entalen och därefter lägga till hundratalen. Ex 678 – barnet säger 78 och lägger därefter till sexhundra-78.Udda och jämna tal 0-1000, Kalle kanin

Udda och jämna tal 0-1000, Kalle kanin (word)

Udda och jämna tal 0-1000, Kalle kanin (PDF)

Udda och jämna tal upp till 100

Udda och jämna tal hundraplattan

Syftet med övningen är att barnen ska bli medvetna om att det räcker med att titta på entalssiffran för att avgöra om ett tal är jämnt eller udda. Innan barnen gör övningen bör de undersöka om ett tal är jämnt eller udda genom att dela upp konkret materiel i två högar. Talen 30, 50, 70 och 90 tror (som tidigare nämnts) många barn är udda eftersom tiotalssiffran är udda.

Hundraplattan övning (word-dokument)

Hundraplattan övning (PDF)

Elever som kommit lite längre kan göra följande arbetsblad.

Jämna tal övning 1

Udda och jämna tal (Word)

Udda och jämna tal (PDF)

Udda och jämna tal upp till 9999

Udda och jämna tal Kasta om siffrorna

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal (word-dok)

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal (PDF)

De yngre barnen behöver oftast siffrorna 6, 7, 8 och 9 på lösa lappar om de ska klara av att lösa uppgiften. Här nedan finns sifferkort att skriva ut!

Siffror till kasta om siffrorna (word-dok)

Den här är eventuellt enklare att börja med.

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal 1 4 6 9 (word-dok)

Siffror till kasta om siffrorna 1 4 6 9 (word-dok)

Här kommer en uppgift som min dotter Julia i klass 1 ville lägga in.

Kasta om siffrorna Udda och Jämna tal Julias uppgift (word-dok)

Udda och jämna tal

Syftet med den här uppgiften är att barnet ska befästa de udda talen och att läraren enkelt ska se om barnet har förstått udda och jämna tal. Om barnet har problem med att lösa uppgiften måste man arbeta vidare med konkret materiel.

I talområdet 0-100 är främst talen 30, 50, 70 och 90 som barnen tror är udda. Lägg upp tre tiotal och visa att du kan dela lika genom att lägga din hand tvärs över stavarna eller genom att växla ett tiotal till två femmor.

Udda och jämna tal kalle kanin

Uppgiften finns i två svårighetsgrader, 0-10 och 0-100.

Udda och jämna tal 0-10, Kalle Kanin (word-dok)

Udda och jämna tal 0-10, Kalle Kanin (PDF)

Udda och jämna tal 0-100, Kalle kanin (word-dok)

Udda och jämna tal 0-100, Kalle kanin (PDF)

Udda och jämna tal – Att förstå begreppen

Syftet med övningen är att barnet:

  • ska få en ökad förståelse för tals egenskaper och främst udda och jämna tal
  • ska få en visuell bild av begreppen, kopplad till elevens vardag

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas.

Övning: Uppmana fyra barn att ställa sig i ett promenadled, två och två. Alla barn har någon att hålla hand med, alltså är fyra ett jämnt tal. Uppmana sju elever att ställa sig i ett promenadled, två och två. Ett barn saknar kamrat, alltså är sju ett udda tal.