Bilnummerjakt med extrauppgifter

Syftet med barnens matteläxa den här veckan är att de ska

 • bli ännu säkrare på att skriva och säga tal i talområdet 0-999
 • träna på talraden 0-1000
 • träna på siffrornas värden t ex ental, tiotal och hundratal
 • repetera begreppet udda tal
 • visa att de kan skilja på formerna cirkel, triangel och kvadrat

Extraknäckaren är enbart för de barn som känner till metoder för att addera och subtrahera tal i talområdet 0-999. Konkret material får gärna användas!

bilnummerjakt-med-extrauppgifterbilnummerjakt-med-extrauppgifter-sida-2

Bilnummerjakt (word)

Bilnummerjakt (PDF)

Robotmatte med klädnypor

Här kommer en övning som passar alla barn, men kanske framför allt de elever som inte kan eller gillar att forma siffror. När eleverna använder klädnyporna tränas indirekt penngreppet.

robotmatte med klädnypor 2

Material: Klädnypor (finns att köpa på ICA, Biltema mm), räkneremsor

Övning: Eleven läser uppmaningen överst på remsan och sätter därefter klädnypor på rätt uppgift! På de övningar jag bifogat ska det sättas fast fem nypor per remsa.

Gör egna remsor (eller låt eleverna hjälpa dig) genom att använda min mall. Du får gärna mejla dina remsor till mig så lägger jag in dem på bloggen.

Remsorna är färgkodade upptill. Två röda fält betyder att det enbart finns additionuppgifter på remsan, två gröna fält betyder enbart subtraktionsuppgifter, och ett rött och ett grönt fält betyder att det både förekommer additions- och subtraktionsövningar på remsan.

Här kommer några remsor!

robotmatte

(Bild från open clipart.)

Udda och jämna tal – Att förstå begreppen

Udda och jämna tal med talblock

Udda och jämna tal talblock och sax

Udda och jämna tal tallinje och talblock

Syftet med övningen är att barnet:

 • ska få en ökad förståelse för tals egenskaper, främst udda och jämna tal
 • ska få en visuell bild av begreppen

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklas.

Övning: I den här övningen ska barnet klippa ut och klistra upp talblock för olika antal på rätt plats på stencilen (se ovan). Inom montessoripedagogiken färgkodas udda tal med rött och jämna tal med blått.

Här kommer arbetsstencilerna;

Udda och jämna tal klistra fast talblock (word-dok)

Udda och jämna tal klistra fast talblock (PDF)

Talblock 1 cm (word-dok)

Talblock 1 cm (PDF)

Udda och jämna tal

Syftet med den här uppgiften är att barnet ska befästa de udda talen och att läraren enkelt ska se om barnet har förstått udda och jämna tal. Om barnet har problem med att lösa uppgiften måste man arbeta vidare med konkret materiel.

I talområdet 0-100 är främst talen 30, 50, 70 och 90 som barnen tror är udda. Lägg upp tre tiotal och visa att du kan dela lika genom att lägga din hand tvärs över stavarna eller genom att växla ett tiotal till två femmor.

Udda och jämna tal kalle kanin

Uppgiften finns i två svårighetsgrader, 0-10 och 0-100.

Udda och jämna tal 0-10, Kalle Kanin (word-dok)

Udda och jämna tal 0-10, Kalle Kanin (PDF)

Udda och jämna tal 0-100, Kalle kanin (word-dok)

Udda och jämna tal 0-100, Kalle kanin (PDF)

Samband och förändring – Tänk på ett tal!

Syftet med den här övningen är att barnet ska träna på att lösa uppgifter med begreppen dubbelt och hälften.

Uppgiften kan även användas som en problemlösningsuppgift. Oberoende av vilket tal eleven startar med så kommer alltid det sista talet i varje kolumn bli samma som utgångstalet. Kan något barn lista ut varför det blir så?

Tänk på ett tal

 Tänk på ett tal 0-10 med uggla (word-dok)

Tänk på ett tal 0-10 med uggla (PDF)

Positionssystemet – Hundrarutan/Hundrabrädet som app

Syftet med appen är att barnet skaHundrarutan app ikon

 • bli säker på talraden 1-100 (Nivå 1 och 2 i matrisen)
 • bli säker på begreppen udda och jämna tal
 • se mönster i matematiken

Förmågan att använda matematiska uttrycksformer tränas.

Övning: Träna talraden 1-100 på i Pad med Appen

Hundrarutan – Matematik med Montessoripedagogik”. Pris: 28 kr.

Övningarna finns med stöd, dvs talraden står på hundrarutan och barnet ska lägga rätt bricka ovanpå, och utan stöd. Eleven kan även välja att lägga enbart udda eller jämna tal.

Hundrabrädet app

Matris talraden 1-100

Udda och jämna tal – Siffror och marker

Material: Tio talkort med talen 1-10, 55 marker, alla i samma färg och storlek

Syftet med den här övningen är att barnet:Udda och jämna tal

 • ska associera talen 1-10 med en kvantitet
 • visuellt ska se skillnaden mellan udda och jämna tal

Förmågan att förstå begrepp utvecklas.

Övning: Ta fram talkorten från 1 till 10. Be barnet att lägga dem i rätt ordning från vänster till Viktor arbetar med udda och jämna talhöger. Plocka upp en marker och lägg den under talet 1. Låt barnet lägga två marker i sin ena hand och lägg därefter markerna under talet 2 osv enligt bild.

När alla talkort och marker är utlagda kan barnet lära sig termerna ”udda” och ”jämnt”

BEA-pedagogik säljer ”siffror och marker”-lådan för 210 kr/st (Art. nr. 4001)

Se även amerikansk instruktionsfilm;