Samband och förändring – Dubbelt och hälften ”Hämtaleken”

Syftet med övningen är att barnen ska bli säkra på begreppen dubbelt och hälften.Pinne

Övning: Gör övningen utomhus.

Ge barnen följande uppdrag:

  • Hämta två pinnar där den ena är dubbelt så lång som den andra
  • Hämta två pinnar där den ena pinnen är hälften så lång som den andra
  • Hämta dubbelt så många stenar som jag har i den här ringen
  • Hämta hälften så många stenar som jag har i den här ringen
  • Hämta fyra löv och dubbelt så många stenar
  • Hämta åtta stenar och hälften så många kottar

Du kan säkert komma på fler själv.