Algoritmer – planscher och instruktioner till arbetet med konkret material

Algoritmer

Nedan hittar du planscherna.

Algoritmer med konkret material (word)

Algoritmer med konkret material (PDF)

Förstora bifogade dokument till A3!

Addition utan växling

 1. Barnet bygger term 1 och 2 (på planschen) med multibasmaterialet eller banken. Term 1 på första raden och term 2 på andra raden.Positionsboken 1

Bild på multibasmaterialet. OBS! Boken ska inte användas.

 1. Barnet börjar med att föra ner entalen och därefter tiotalen

algoritmer med pilar

 1. Barnet avläser summan.

Addition med växling

 1. Barnet bygger term 1 och term 2 med multibasmaterialet eller banken.

 2. Barnet börjar med att föra ner entalen. Om det är fler än nio ental växlas tio ental till en tiotalsstav. Tiotalsstaven placeras ovanför de övriga tiotalen.

 3. Barnet för ner alla tiotal, även växlingstiotalet.

 4. Barnet avläser summan.

Subraktion utan växling t ex 59-32

 1. Barnet bygger den största termen (59) på översta raden på planschen.

 2. Barnet bygger den andra termen (32) med talkort. Talkorten för term 2 (32) lägger barnet på en bricka.sifferkort Vi lägger alltså inget material på rad två på planschen.

 3. Barnet börjar med att ta bort två ental från term 1 (59). De två entalen lägger barnet på brickan med talkorten.

 4. Barnet tar bort 3 tiotal från term 1 (59). Tiotalen lägger barnet också på brickan.

 5. Barnet kontrollerar om antalet tiotal och ental som tagits bort från term 1 stämmer med term 2.

 6. Barnet går tillbaks till A3-pappret och börjar med att föra ner alla ental som är kvar av term 1. Därefter förs alla tiotal ner.

 7. Barnet avläser differensen.

Subraktion med växling t ex 52-39

 1. Barnet bygger den största termen, term 1 (52), på den översta raden på planschen.

 2. Barnet bygger den andra termen (39) med talkort. Talkorten för term 2 (39) lägger barnet på en bricka.sifferkort Vi lägger alltså inget material på rad två på planschen.

 3. Barnet börjar med att ta bort nio ental från 52. Eftersom det bara finns två ental måste barnet ”gå till banken” och växla ett tiotal till tio ental. De tio entalen placeras i entalsrutan på den första raden. Nu ligger det 12 ental i denna ruta vilket gör att barnet kan ta bort nio ental. De nio entalen lägger barnet på brickan.

 4. Barnet tar bort 3 tiotal från talet 59. Tiotalen lägger barnet också på brickan.

 5. Barnet kontrollerar om antalet tiotal och ental som tagits bort från term 1 stämmer med term 2.

 6. Barnet går tillbaks till A3-pappret och börjar med att föra ner alla ental som är kvar av term 1. Därefter förs alla tiotal ner.

 7. Barnet avläser differensen.

En bild säger mer än tusen ord men tyvärr har jag i skrivandets stund inte tillgång till materialet.

Positionssystemet – Bygga tal

Material: Genomskinliga askar med tal att bygga, multibasmaterial, filtduk, ”positionsbok” (se bild)

Syftet med övningen är att barnet ska

 • förstå siffrors olika värde i ett tal beroende på var i talet siffran är placerad
 • bli säker på begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental.

Förmågan att använda matematikens uttrycksformer utvecklas.

Övningar: I den här övningen ska barnet bygga tal med hjälp at multibasmaterialet eller dylikt. ”Bygga tal”-korten är placerade i genomskinliga kritaskar. Askarna är numrerade efter kortens ökade svårighetsgrad. Färgkodningen följer Montessoris färger, gröna ental, blå tiotal, röda hundratal och gröna tusental. Det är enklast att göra korten i en tabell i ett ordbehandlingsprogram. Anpassa storleken på korten efter askens mått.

Positionsboken 1Positionsboken 2

Barnets uppgift är att träna på att bygga tal tills de känner sig säkra på detta. ”Positionsmattan” är färgkodad vilket är en fördel så länge barnen känner sig osäkra på positionssystemet. Låt gärna barnet bygga några kort utan ”positionsmattan”.

Positionsmattor att skriva ut (word)!

Positionsmattor att skriva ut (PDF)!

Nu med större text!

Skärmavbild 2017-04-03 kl. 19.02.47.png

Den nya upplagan med ”Bygga tal – kort” ser ut så här:

Bygga tal

Ask 1 – Talområdet 11-19, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 1

Ask 2 – Jämna tiotal i talområdet 10-90, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 2

Ask 3 – Talområdet 11-99, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 3

Ask 4 – Talområdet 11-99, Svart text

Bygg talet Ask 4

Ask 5 – Talområdet 101-999,  Färgkodade kort(utan ”noll tiotal” dvs ej 609)

Bygg talet Ask 5

Ask 6 – Talområdet 101-999, Färgkodade kort (håll reda på nollan)

Bygg talet Ask 6

Ask 7 – Svart text, talområdet 101-999

Bygg talet Ask 7

Ask 8 – Tal skrivna med text i talområdet 10-19 t ex sjutton, Svart text

Bygg talet Ask 8

Ask 9 – Tal skrivna med text i talområdet 11-99 t ex sjuttio-tre, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 9

Ask 10 – Tal skrivna med text i talområdet 101-999, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 10

Ask 11 – Talområdet 999-9999, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 11

Ask 12 – Talområdet 999-9999, Svart text

Bygg talet Ask 12

Ask 13 – Tal skrivna med text i talområdet 999-9999, Färgkodade kort

Bygg talet Ask 13

Ask 14 – Tal skrivna med text i talområdet 999-9999, Svart text

Bygg talet Ask 14

Hylla positionssystemet

Allt material förvaras på hyllor som barnen lätt kan nå.

Bygga tal