Matteapp Vektor – färdighetsträning och träning av kognitiva förmågor

Den här veckan introducerade vi spelet Vektor för vår klass (åk 3) och det gick verkligen hem. Läs mer om spelet nedan så förstår du varför!

VEKTOR – SPEL OCH TRÄNING I ETT

Vektor är baserat på forskning om tidig matematisk inlärning och framtaget av ledande forskare i samarbete med erfarana spelutvecklare. Det är en lekfull och engagerande app och passar både barn utan matematiska förkunskaper och barn med 1-2 års skolgång bakom sig. Äldre barn med svårigheter i matematik kan också ha nytta av Vektor.
Vi har utformat Vektor som ett spel, komplett med hjältar, monster och skatter.
Barnet är hjälten, och monstren är bara så läskiga att det ska vara roligt att se dem förvandlas till gulliga djur. Skatterna fungerar som belöningar och inspirer till störra engagemang och mer träning. Träningen är intensiv men anpassningsbar – alla barn tränar hela tiden på en nivå där de utmanas lagom mycket.
Barnen tränar 30 minutes per dag, fem dagar i veckan under åtta veckor.
Eftersom Vektor är så gott som språkfritt kan det användas av barn över hela världen.

 

thumb_IMG_0028_1024

 

Arbetsminnesträning förbättrar förmågan att hålla information i arbetsminnet och att komma ihåg instruktioner.

 

thumb_IMG_0032_1024

 

Genom att använda tallinjen kombinerar man flera olika typer av representationer för tal: symbolisk representation (siffran), spatial representation (position), längd och antalet objekt.

 

thumb_IMG_0031_1024
Problemlösning och spatiala förmågor är också viktiga för matematisk förståelse och ingår i Vektor.
Ett stort plus med spelet för mig som lärare är att jag får statistik över vilken aktivitetsgrad eleverna har under spelets gång.
Annonser

Synliggöra barnens lärande – ”Lilla Plus”, ”Lilla Minus” och ”Multiplikation”

I åk 1 tränar vi mycket på att automatisera uppgifter i ”Lilla Plus” dvs uppgifter där summan blir max 10.

Jag synliggör elevernas lärande genom att de får färglägga de uppgifter de har automatiserat. Papperna sitter längst fram i varje elevpärm.

Synliggöra lärandet Lilla Plus

Synliggöra lärandet Lilla Plus 2Synliggöra lärandet Lilla Plus 3

Här kommer Lilla PlusLilla Minus och 

Multiplikation som PDF-fil och word-dokument.

Informationstext till föräldrar om Lilla Plus och Lilla Minus.

”Synligt lärande för lärare” av John Hatti – ”Sommareffekten”

Synligt lärande

Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. Har du inte läst den så gör det.

Nu i början av terminen vill jag belysa följande rader om den sk ”sommareffekten”. Vi är nog många som känner igen oss…

”För alltför många lärare tycks det vara ett hederstecken att avfärda tecken på progression från tidigare lärare och därför blir det en ”paus” i elevens progression varje gång en elev kommer in i en ny klass eller skola samtidigt som läraren värderar nivåerna hos den nya eleven igen för sina syften. Den sk ”sommareffekten” som går ut på att elever minskar sina prestationer under sommaren beror förmodligen i lika hög grad på denna tendens hos nya lärare att ”hålla tillbaka” när de omvärderar för att göra sin egen bedömning som på att eleven haft sommarlov. För lärare är det att ”börja från början” eller en ”nystart”, för eleverna är det oftast ”samma om igen”. Detta leder till att man underskattar vad eleverna kan göra och blir misstänksam beträffande vilket djuplärande som förekom på ”den där förra skolan”. På så sätt bryts kontinuiteten i läroplanen. Om det hade funnits övergångsplaner där lärare värderade och använde informationen från tidigare lärare skulle denna försämring minskas” Hatti (2012:87)

Hur gör du/ni på din skola för att undvika ”sommareffekten” i barnens kunskapsutveckling? Skriv gärna och berätta.

Individualisering

En av fördelarna med att göra arbetsstencilerna själv istället för att köpa ett färdigt läromedel är att man kan anpassa svårighetsgraden efter elevernas förmåga.

Exemplet nedan visar två stenciler som vid första anblick ser likadana ut men som skiljer sig åt när det gäller svårighetsgrad. Individualisering

Stencil 1 ”Dubbelt 1-10”                                        Stencil 2 ”Dubbelt 1-20”

Detta skapar en form av ”osynlig” individualisering vilket passar en del barn.

Struktur och ordning i klassrummet

Hylla positionssystemetAllt material är placerat på märkta hyllor för att barnen lättare ska hitta det. Bokhyllorna är märkta med en bokstav (På bilden: B.Positionssystemet och algoritmer). Understa hyllplanet är märkt B:1 därefter kommer B:2 osv.

På barnets matteplanering står det t ex;

Bygga tal i talområdet 1-100, Hylla:B6

Mattehylla

Varför arbetar jag utan mattebok?

Min matematikundervisning är sedan fem år tillbaka helt utan mattebok för nästan alla barn. Jag skriver nästan för i varje klass finns det oftast någon elev som av olika anledningar känner en stor trygghet i att arbeta i sin mattebok och då låter jag dem till viss del göra det. Jag upplever att vinsterna med att arbeta utan mattebok är väldigt stora och jag hoppas att fler vågar ta steget efter den stora ”Mattelyfts-satsningen” i Sverige.

Matematikundervisning utan mattebok skapar en arbetsmiljö med färre stressmoment och en mer individanpassad undervisning. Hur tänker jag då? Jo, konkreta övningar kan göras utan press på att eleverna ska hinna göra en viss mängd uppgifter i boken. Genomgångar och diskussioner blir lugnare. Kommentarer som ”-När får vi börja jobba? ”, mitt i en genomgång, dyker aldrig upp vilket jag av erfarenhet vet sker i många klasser med matteböcker. Eleverna slutar tävla och kan jobba i sin egen takt. Mindre tävlande gynnar elever som är svaga i matematik. Känslan av att inte hänga med försvinner och därmed ökar självförtroendet. Om ett barn behöver träna mer på ett begrepp kan det lugnt träna vidare på en övning till utan att det känner att boken väntar på att bli klar.

När man arbetar med mattebok är det lätt hänt att barnet ibland arbetar vidare i boken utan att uppgifterna blir rättade. På något vis hinner man ge eleverna direkt feedback när de arbetar utan matematikbok vilket gör att man enkelt kan fånga upp de barn som behöver träna mer på ett begrepp eller dylikt. En elev som har lätt för ett visst arbetsmoment kan enkelt hoppa över övningar (många barn gillar inte att hoppa över sidor i en bok).

Samtidigt kräver det mycket av dig som lärare att arbeta utan bok. Du måste skapa en tydlig struktur i undervisningen utifrån målen i Lgr 11. För mig har det inneburit att jag har tvingats reflektera mer över innehållet i mina lektioner vilket bara varit av godo.